Avís Legal (Termes i Condicions de servei)

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La pàgina autoescolasegria.com és propietat de BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ.

Dades de Contacte: Correu electrònic: info@autoescolasegria.com

 • Abans d’utilitzar els nostres serveis o utilitzar aquestes pàgines, llegiu el següent avís legal, tenint present que si continua utilitzant els nostres serveis o visitant aquestes pàgines acceptarà implícitament les condicions d’aquest avís legal.
 • L’usuari es compromet a manipular aquestes pàgines acord al que estableix aquest avís legal. En cap cas, Autoescola Segrià serà responsable dels danys que pogués causar l’usuari per l’ús erroni o indegut d’aquestes pàgines o de qualsevol servei o contingut derivat de les mateixes en relacions amb tercers, sent responsabilitat única i exclusiva de l’USUARI d’aquestes pàgines . L’usuari assumirà totes les despeses, costes i indemnitzacions que es puguin derivar de processos iniciats contra ell per incompliment del que estableix el present avís legal.
 • BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ exposa que tota la informació inclosa en aquestes pàgines pertany a contingut públic recollit de pàgines web totalment obertes al públic i que aquests reconeixen que són els únics responsables de la veracitat de les dades i es fan responsables de totes les accions que tercers puguin interposar per raó d’aquests.
 • L’usuari no pot, excepte visualitzar les dades i imatges d’aquestes pàgines, realitzar cap tipus d’acció en relació a tot el que s’ha exposat les mateixes sense l’autorització expressa de BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ.
 • L’usuari, excepte autorització prèvia, expressa i escrita de BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ, es compromet a utilitzar la informació continguda en aquestes pàgines, exclusivament per a la seva visualització ia no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés, així mateix, accepta no utilitzar, traslladar, mercantilitzar o disposar de la informació inclosa en aquestes pàgines o serveis de manera que rivalitzi de manera deslleial amb Autoescola Segrià o qualsevol dels seus serveis relacionats.
 • L’usuari es compromet a no utilitzar aquestes pàgines o els seus serveis i continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent que sigui aplicable. BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts de la web quan així ho estimi segons la seva Política Comercial.
 • De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés a les seves pàgines, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, us informem que les dades facilitades per l’usuari formaran part d’un fitxer titularitat de BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ, i que seran tractades també per BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ, com a encarregat de tractament, amb la finalitat d’atendre i gestionar adequadament les sol·licituds de tarifes dels seus serveis, la gestió i tramitació d epermisos de conduir , i també d’informar i transmetre informació respecte a la contractació dels altres serveis i productes que ofereix el Autoescola Segrià. BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ garanteix la confidencialitat de les dades obtingudes i l’adopció de les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de conformitat amb la legislació vigent, i es compromet a no utilitzar les dades amb finalitats incompatibles a les indicades i a no comunicar o cedir, llevat de les excepcions legalment previstes, les dades de caràcter personal. L’usuari garanteix que les dades que proporciona són exactes i actualitzades i es compromet a comunicar-ne a BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ qualsevol rectificació o modificació. En el supòsit que faciliti dades d’una o diverses persones, l’usuari es fa responsable de l’acreditació del dret d’informació i del consentiment, de la licitud de la comunicació o cessió i del compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal. L’enviament del formulari emplenat amb les dades implica que l’usuari consent inequívocament el tractament de les seves dades i que, igualment, autoritza de forma expressa l’enviament d’informació comercial, ofertes o qualsevol altre missatge que contingui informació o publicitat de BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ. Us informem que podeu exercir gratuïtament els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos per la legislació vigent davant del responsable del fitxer (BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ) a l’Autoescola Segrià,c/Príncep de Viana 96, 25008 Lleida.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 • BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ és titular dels drets de propietat industrial i intel·lectual dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgines, els menús, botons de navegació, el codi PHP i HTML, els applets de Java o JavaScript, els controls de ActiveX, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.
  Així mateix, BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ és titular dels drets de propietat industrial derivats de l’ús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren en qualsevol de les pàgines webs que integren autoescolasegria.com o disposa de la corresponent autorització per a la seva utilització.
 • BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ és reserva els drets de reproducció, transformació, ajust, comunicació pública, manteniment, correcció d’errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui incumbir-li sobre els continguts de les seves pàgines.
 • Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en què es produïssin, requereix autorització prèvia i per escrit de BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ.
 • En cap cas, BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pogués cometre qualsevol usuari dintre d’aquestes pàgines.
 • BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ, els seus directius i empleats, socis, així com els seus agents no seran responsables de la veracitat, moralitat o fiabilitat de les dades o opinions aportades pels seus clients, així com tampoc es responsabilitzaran de qualsevol tipus d’opinió o informació que circuli per la xarxa.
 • Autoescola Segrià seus directius i empleats, així com els seus agents no seran responsables de les possibles infraccions dels seus clients que afectin els drets d’un altre client o de tercers en matèria de drets de marques, patents, informació confidencial o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.
 • BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ garanteix el correcte funcionament de les seves pàgines, encara que no es farà responsable de cap dany que es generi a l’usuari oa tercers en cas d’impossibilitat de prestar servei a causa supòsits de cas fortuït, força major o qualsevol altra causa imputable o no a BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ, o del mal funcionament temporal del sistema si respon a tasques de manteniment del mateix oa fallades que afectin a operadors oa una defectuosa configuració dels equips de l’USUARI o per qualsevol altre problema imputable a l’equip de l’USUARI.

CONTINGUTS

 • BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ es reserva el dret a modificar el contingut i elements que integren les seves pàgines, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan ho consideri convenient d’acord amb l’exercici dels seus serveis.
 • BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir-se des de la seva pàgina, ni d’aquells continguts que no hagin estat supervisats per BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ.
 • BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ utilitza tots els mitjans que disposa per a no permetre la publicació errònia o no veritable de les dades que en les nostres pàgines no obstant això, BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ no garanteix la veracitat absoluta de tots els continguts de les seves pàgines, ja que aquests poden estar subjectes a algun tipus d’error i per tant no es poden prendre com una oferta contractual i són dades merament informatius i orientatius.
 • BIENVENIDO LAPLANA ARASANZ assenyala l’existència de “cookies” a la seva pàgina web.