Carnet de camió

Treu-te els 2 tipus de carnets de camió amb nosaltres.

Actualment, hi ha 2 tipus de carnets de camió. La diferència entre ells està en la m.m.a dels vehicles.

Permís C1 camió petit lleida

Carnet camió petit C1

Entre 3.500kg i 7.500kg

Permís C camió lleida

Carnet camió C

Més de 3.500kg

Permís C1 camió petit lleida

Permís C1- Carnet de camió petit

Aquest és el permís per a camions de baix tonatge. L’edat mínima per obtenir-lo és 18 anys i ser titular del permís B en vigor.

Quins vehicles puc conduir amb el permís C1?

 • Vehicles d’entre 3.500 kg i 7.500 kg i el nombre dels quals de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou.
 • Amb el C1 es pot portar enganxat un remolc la massa màxima del qual autoritzada no excedeixi de 750 kg. (C1+E per a remolcs de més pes).

Quins requisits he de complir?

 • Tenir mínim 18 anys.

Per obtenir-ho, la llei exigeix aprovar 3 exàmens:

 • Teòric d’específic i manteniment de l’automòbil.
 • Maniobres en circuit tancat. Compost de les maniobres; marxa enrere en corba, aproximació a moll de càrrega i estacionament en línia.
 • Circulació en via pública.

Pots veure els vídeos de l’examen en circuit tancat i tota la informació al web de la DGT.

Vols treure’t el carnet C1?

Contacta amb nosaltres i t’informarem del preu.

Permís C camió lleida

Permís C – Carnet de camió 

L’edat mínima per obtenir-ho és de 21 anys (18 en cas de tenir Certificat d’Aptitud Professional) i a més cal ser titular del permís B en vigor.

Quins vehicles puc conduir amb el permís C?

 • El permís de la Classe C habilita la conducció per la via pública d’automòbils la massa màxima autoritzada dels quals excedeixi de 3.500 kg i el nombre dels quals de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou.
 • Aquests automòbils podran portar enganxat un remolc que no excedeixi de 750 kg.

Quins requisits he de complir?

 • Tenir 21 anys.

Per obtenir aquesta classe, la llei exigeix aprovar 3 exàmens:

 • Teòric específic i de manteniment de l’automòbil, tret que siguis titular del permís C1.
 • Prova en circuit tancat.
 • Examen circulació en via pública.

Vols treure’t el carnet C?

Contacta amb nosaltres i t’informarem del preu.