Carnet de ciclomotor

Carnet Ciclomotor 49 Autoescola Lleida

Fins al mes de maig del 2010, aquest permís es coneixia com a Llicència de Conducció per a Ciclomotors.

Per obtenir el “Permís de Conduir AM”, actualment l’edat mínima són 15 anys (abans eren 14). Aquest permís habilita la conducció per la via pública de ciclomotors de dues o tres rodes la cilindrada de les quals no superi els 50 c.c. i quadricicles lleugers la velocitat dels quals no sobrepassi els 45 km/h. Per obtenir el permís AM, s’ha de superar un examen teòric de 20 preguntes (amb un màxim de dues fallades) i un examen pràctic en circuit tancat.

Quins vehicles puc conduir amb el permís AM?

  • Ciclomotors de dues o tres rodes sempre que la cilindrada no superi els 50 cc
  • Quadricicles lleugers
  • Circulació amb passatger sense mínim d’edat.
  • Pots escollir entre vehicle automàtic o amb marxes. Si a l’examen esculls automàtic, només podràs conduir ciclomotors automàtics. 

Quins requisits he de complir?

  • Tenir 15 anys d’edat
  • Examen teòric específic
  • Certificat psicotècnic
  • Examen pràctic (pista)

Vols treure’t el carnet AM?

Contacta amb nosaltres i t’informarem del preu.

Com és l’examen pràctic?