Carnet de cotxe

Carnet cotxe permís B Lleida

L’edat mínima per obtenir el permís de conduir de Classe B és de 18 anys. Habilita la conducció per la via pública de diversos vehicles de dues o tres rodes i cuadricicles de motor fins a 3500 kg de m.m.a. (massa màxima autoritzada).

Quins vehicles puc conduir amb el permís B?

  • Automòbils la massa dels quals no excedeixi de 3500 kg i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de 9.
  • Podran portar enganxat un remolc la massa dels quals no excedeixi de 750 kg. sempre que la m.m.a. del conjunt no excedeixi els 4250 kg i la m.m.a. del remolc no sigui superior a la massa en buit del vehicle al qual està acoblat.
  • Les persones que estiguin en possessió del permís de la classe B en vigor, amb una antiguitat de 3 anys, podran conduir (només a Espanya) les motocicletes la conducció de les quals autoritza el permís de la classe A1.
  • També els vehicles especials (LVA).

Quins requisits he de complir?

  • Tenir mínim 18 anys d’edat
  • Examen teòric comú. 30 preguntes (3 errors).
  • Examen pràctic circulació

Vols treure’t el carnet B?

Contacta amb nosaltres i t’informarem del preu.