Carnets de moto

Treu-te els 3 tipus de carnets de moto amb nosaltres.

Actualment, hi ha 3 tipus de carnets de moto. La diferència entre ells està en la potència dels vehicles que es poden conduir.

carnet moto 125 A1 autoescola lleida

Carnet de moto A1

Motos fins a 125cc

Permis A2 Carnet moto fins a 35kw Lleida

Carnet de moto A2

Motos fins a 35kw

Permís A Carnet moto més de 35kw Lleida

Carnet de moto A

Motos de més de 35kw

carnet moto 125 A1 autoescola lleida

Permís A1- Carnet de moto fins a 125cc

L’edat mínima per obtenir aquest permís són 16 anys. Habilita la conducció per la via pública de motocicletes lleugeres SENSE sidecar amb una cilindrada màxima de 125 cc i una potència màxima d’11 kw (15 CV). A més, la relació potencia/massa no pot ser superior a 0,11 kW/kg.

Es podran conduir amb l’A1: Tricicles de motor amb una potència màxima de 15 kW. (Es considera tricicle de motor tot quadricicles de m.m.a fins a 400 Kg. o 550 Kg. si s’usa per a càrrega i la potència màxima de la qual sigui de 15 kW) i tots els vehicles que es permet conduir amb el Permís AM.

Quins vehicles puc conduir amb el permís A1?

 • Motocicletes lleugeres SENSE sidecar de 125 cc i una potència màxima d’11 kW (15 CV).
 • Tricicles i quatricicles de motor amb una potència màxima de 15 kW.
 • Tots els vehicles que es permet conduir amb el Permís AM.

Quins requisits he de complir?

 • Tenir 16 anys.

Per obtenir-ho, la llei exigeix aprovar 4 exàmens:

 • Teòric comú. 30 preguntes (3 errors). Quedarà exempt de fer-ho si posseeix qualsevol altre Permís de més d’un any d’antiguitat.
 • Teòric específic de la classe A1. Consta de 20 preguntes i es podran cometre com a màxim 2 errors.
 • Pràctic en circuit tancat.
 • Pràctic en circulació oberta. La durada és d’aproximadament, 30 minuts. Fins a setembre de 2008, els qui ja tinguessin en possessió qualsevol altre permís de més de dos anys d’antiguitat no havien de fer la prova. Ara aquesta és obligatòria.

Vols treure’t el carnet A1?

Contacta amb nosaltres i t’informarem del preu.

Permis A2 Carnet moto fins a 35kw Lleida

Permís A2 – Carnet de moto fins a 35kw

L’edat mínima per obtenir-ho és de 18 anys i l’última modificació data del 2009.

Quins vehicles puc conduir amb el permís A2?

 • Tots els vehicles que autoritzi el Permís de Conducció Classe A1.
 • Motocicletes, amb o sense sidecar amb una potència màxima de 35kw/47cv (sense límit de cilindrada) o motocicletes amb o sense sidecar que no tinguin una relació potencia/massa superior a 0,2 kW/kg. Això inclou motos limitades però si la potència de sèrie no supera 70 kW/96 CV (el doble de la potència màxima permesa).
 • Vehicles de 3 rodes i quadricicles de motor concebuts per circular a més de 45 km/h, que tinguin més de 50cc i un pes inferior a 550kg.

Quins requisits he de complir?

 • Tenir 18 anys.

Per obtenir aquesta classe, la llei exigeix aprovar 4 exàmens. Dos teòrics i dos pràctics:

 • Teòric comú. 30 preguntes (3 errors). Són continguts teòrics comuns al permís B: normativa, accidents, distàncies de seguretat, riscos, tipus de via, grups de risc, documentació, primers auxilis, mecànica, seguretat activa i passiva i medi ambient i contaminació. Quedaràs exempt si ja tens el Permís A1 o el B.
 • Teòric específic de motocicletes. Aquest examen teòric és igual que en el Permís de Classe A1. Així que si tens l’esmentat A1, estaràs exempt.
 • Pràctic de maniobres (en circuit tancat). Està dividit en tres parts: un exercici amb el motor aturat, un exercici a baixa velocitat i un exercici a elevada velocitat (que serà necessari realitzar en un màxim de 25 segons) Quedaràs exempt si posseeixes l’A1 amb més de 2 anys d’antiguitat.
 • Pràctic de circulació (es realitza en la via pública). Els exàmens pràctics són similars als de l’A1, però amb una moto més potent.

Vols treure’t el carnet A2?

Contacta amb nosaltres i t’informarem del preu.

Com és l’examen pràctic de maniobres del permís A2?

Permís A Carnet moto més de 35kw Lleida

Permís A – Carnet de moto de més de 35kw

L’edat mínima per obtenir-ho és de 20 anys, ja que aquest permís requereix haver estat en possessió del Permís A2 durant almenys 2 anys. El Permís de Classe A habilita la conducció per la via pública de motocicletes de qualsevol potència i pes; i de tots els vehicles autoritzats pels permisos AM, A1 i A2.

Quins vehicles puc conduir amb el permís A?

 • Totes les motocicletes amb o sense sidecar.
 • Vehicles de 3 rodes i quadricicles de motor concebuts per circular a més de 45 km/h, que tinguin més de 50cc i un pes inferior a 550kg.
 • Tots els vehicles que autoritza el permís A2.
 • Tricicles de potència màxima que no excedeixi 15kw a partir dels 21 anys.

Quins requisits he de complir?

 • Posseir 2 anys d’antiguitat del permís A2
 • No requereix examen.

Obtenció del permís mitjançant la realització d’un curs a l’autoescola (3 hores de teòrica, 4 hores de pràctiques en circuit tancat i 2 hores de pràctiques de circulació).

Vols treure’t el carnet A?

Contacta amb nosaltres i t’informarem del preu.