Carnets especials

Treu-te els 2 tipus de carnets especials amb nosaltres.

En aquest grup incloem els permísos o llicències no habituals. Des de qualsevol modalitat de carnet per a remolcs pesats fins a la Llicència de vehicles agrícoles (LVA). 

carnet remolcs pesats E

Carnet remolcs pesats E

carnet tractor LVA Llicència vehicles agrícoles Autoescola Lleida

Carnet vehicles agrícoles LVA

carnet remolcs pesats E

Permís E- Carnet remolcs pesats

Per obtenir aquest permís, l’edat mínima és: 18 anys per al B+E. 18 anys per al C1+E i C+E amb Certificat d’Aptitud Professional. 21 anys per al D1+E, C1+E i C+E. I 24 anys per al D+E

També, és clar, ser titular del permís per al qual es demana l’E.

Quins vehicles puc conduir amb el permís E?

 • Conjunts de vehicles formats per un remolc o semiremolc de més de 750Kg. de M.M.A. En el B + E el remolc no pot excedir de 3500kg.
 • Resta de permisos consultar reglament.

Quins requisits he de complir?

 • Tenir mínim 18 o 21 anys depenent del permís.
 • Ser titular del permís per al qual es demana el E.

Per obtenir-ho, la llei exigeix aprovar 3 exàmens:

 • Teòric específic.
 • Maniobres en circuit tancat, format per les maniobres de marxa enrere en corba, coneguda com la L, allunyament i apropament en línia recta del conjunt i acoblament i dasacoblament de remolc o semiremolc.
 • Circulació en via pública. Si l’aspirant és titular d’un permís C1+E, D1+E o D+E i demana el C+E està exempt de la prova teòrica. Si l’aspirant és titular d’un permís C1+E i demana el D1+E o D+E, està exempt de la prova teòrica.

L’obtenció dels permisos:

 • C1+E, C+E, D1+E i D+E implica la concessió del B+E.
 • C1+E la del D1+E (només si el titular posseeix el D1)
 • C+E la del C1+E, B+E i els D1+E i D+E (només si el titular posseeix el D1 i D)
 • D1+E o C1+E la del C1+E (només si el titular posseeix el C1)

L’obtenció del permís:

 • D+E no concedeix la del C+E encara que el titular tingui el C.
 • La del B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E no concedeix l’A1 ni l’A.

Pots veure els vídeos de l’examen en circuit tancat i tota la informació al web de la DGT.

Vols treure’t alguna modalitat del carnet E?

Contacta amb nosaltres i t’informarem del preu.

Carnet tractor llicència vehicles agrícoles

Permís LVA – Llicència Vehicles agrícoles

Quins vehicles puc conduir amb el permís LVA?

 • Autoritza a conduir vehicles especials agrícoles que no excedeixin de les masses o dimensions màximes establertes.

Quins requisits he de complir?

 • L’edat mínima per aquesta llicència és de 16 anys.

Per obtenir aquesta classe, la llei exigeix aprovar 2 exàmens:

 • Examen teòric de 20 preguntes en el que es permeten 2 errors.
 • Examen de circuit tancat. Amb 3 maniobres; de canvi de sentit de la marxa, estacionament segur per carregar o descarregar en rampa o plataforma de càrrega, acoblament i desacoblament del remolc.

Vols treure’t el carnet LVA?

Contacta amb nosaltres i t’informarem del preu.